เลือกการรูปแบบการจอง   

 จองแบบไม่เต็มโต๊ะ
สำหรับศิษย์เก่าศิลปกรรมและดิจิทัลอาร์ต ที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน แต่ไม่สะดวกจองเป็นโต๊ะ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไปแต่ไม่ถึง 8 ท่านสามารถระบุชื่อ สาขา รุ่น พร้อมชำระเงินค่าสำรองที่นั่งตามจำนวน ทางคณะผู้จัดงานจะจัดรวมโต๊ะจีนให้ท่านได้นั่งในโซนพื้นที่รุ่นใกล้เคียงกัน

จองเป็นโต๊ะ
สำหรับ 8 ท่าน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมงาน